Preskoči na sadržaj Preskoči do navigacije
accessibility_new
title title title
Veličina fonta
pattern Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
invert_colors Kontrast visibility_off Invert shield Crno/bijelo
Putnici Poslovni

Zaštita okoliša

Studija utjecaja na okoliš, kulturna baština i buka

Zračna luka Dubrovnik kontinuirano planira, provodi, provjerava i ocjenjuje učinkovitost poduzetih aktivnosti usmjerenih ka zaštiti okoliša kroz ispunjenje zahtjeva sadržanih u međunarodnim normama i zakonskim propisima Republike Hrvatske, u cilju poboljšanja kvalitete okoliša i kontrole štetnih utjecaja na okoliš. Poticanjem razvoja i suvremenim vođenjem poslovnih procesa i tehnologija u cilju smanjenja štetnih utjecaja na okoliš, povećanjem stupnja iskoristivosti energije i sirovina te upravljanjem otpadom, kod svih sudionika poslovnih procesa razvija se svijest o stalnoj potrebi zaštite okoliša s težištem na preventivnom djelovanju. Društvo provodi redovna godišnja izvješćivanja Agenciji za zaštitu okoliša, te izvješća Ministarstvu kulture o aktivnostima poduzetim u svezi stanja zračnog prometa i zaštite divljači.

Također, društvo je akreditirano u sklopu programa praćenja i kontrole emisije CO2 u okoliš pod okriljem ACI – Airport Carbon Accreditation programme za level 1 – Mapping s ciljem uvođenja sustava upravljanja emisijom CO2, počevši od 2010. Uprava i radnici sustavno i u cijelosti provode mjere održivog razvoja koje su ugrađene u sve dokumente integriranog sustava zaštite okoliša Zračne luke Dubrovnik. Uspostavljen je efikasan sustav zaštite od onečišćenja pri čemu se redovno nadziru otpadne vode, zrak te opasni i neopasni otpad. Također se vrši nadzor i mjerenje putem internih i eksternih neovisnih audita te raznih inspekcijskih pregleda, temeljem kojih se provode korektivne mjere i poboljšanja. Društvo ulaže velike napore i sredstva da se održi stanje ekološke zaštite i prirodne ravnoteže poštujući prilikom svakog investicijskog zahvata, zaštitu geografskog obilježja lokacije, flore, faune, objekata prirode i spomenika kulture što uključuje i Đurovića špilju ispod stajanke.

Detaljnije informacije o ulaganju u zaštitu i očuvanje okoliša Zračne luke Dubrovnik možete pogledati u sljedećim dokumentima. 

Preuzmite dokumente:

AIRPORT CARBON ACCREDITATION STRATEŠKI PLAN ZAŠTITE OKOLIŠA 2012-2020 STRATEŠKI PLAN ZAŠTITE OKOLIŠA 2021-2028 POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA ZRAČNE LUKE DUBROVNIK STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ: Ne-tehnicki sažetak STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ: Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ: Tlo STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ: Zrak KULTURNA BAŠTINA: Dokumentacija o arheološkim i etnološkim lokalitetima u Mocicima KULTURNA BAŠTINA: Odobrenje od strane Ministarstva kulture RH BUKA: Izrada elaborata i strateške buke BUKA: Strateška karta buke i Akcijski plan upravljanja bukom BUKA: Akcijski plan mjera zaštite od buke BUKA: NMT izvješće BUKA: Godišnje izvješće za 2018. godinu BUKA: Godišnje izvješće za 2019. godinu BUKA: Godišnje izvješće za 2020. godinu BUKA: Godišnje izvješće za 2021. godinu BUKA: Godišnje izvješće za 2022. godinu BUKA: Godišnje izvješće za 2023. godinu TLO: Praćenje kvalitete tla i početno stanje 2015. godina TLO: Elaborat kvalitete tla za 2016. godinu TLO: Elaborat kvalitete tla za 2017. godinu TLO: Analiza onečišćenja bilja 2017. godina TLO: Elaborat kvalitete tla za 2018. godinu TLO: Elaborat kvalitete tla za 2019. godinu TLO: Elaborat kvalitete tla za 2020. godinu TLO: Elaborat kvalitete tla za 2021. godinu TLO: Elaborat kvalitete tla za 2022. godinu TLO: Elaborat kvalitete tla za 2023. godinu ZRAK: AMP izvješće 2019. godina ZRAK: Godišnje izvješće za 2019. godinu ZRAK: Godišnje izvješće za 2020. godinu ZRAK: Godišnje izvješće za 2021. godinu ZRAK: Godišnje izvješće za 2022. godinu ZRAK: Godišnje izvješće za 2023. godinu