Preskoči na sadržaj Preskoči do navigacije
accessibility_new
title title title
Veličina fonta
pattern Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
invert_colors Kontrast visibility_off Invert shield Crno/bijelo
Putnici Poslovni

Javna nabava

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. je kao naručitelj obvezna poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima, sve sukladno čl. 75-83 Zakona o javnoj nabavi (NN.120/16).

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN.120/16) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), Zračna luka Dubrovnik d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:  

MIRINOVO d.o.o., Od svetog Mihajla 37 a, Dubrovnik, OIB: 82216971206
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Od Svetog Mihajla 12, Dubrovnik, OIB: 4088807087
NELJETOVE d.o.o., Trg Ruđera Boškovića 14, Slano, OIB: 85374345499.

Sukladno Smjernici 2.2.3. Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019-2020, u slučaju nabave robe iznad 20.000,00 kuna, te radova iznad 100.000,00 kuna, naručitelji i ponuditelji trebaju potpisati Izjavu o integritetu kojom svi ponuditelji i naručitelji pisano jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila. Također, opći uvjeti nabave trebaju sadržavati klauzulu „integritet“ koji će se primjenjivati na sve javne nabave. Izjavu o integritetu naručitelja možete pronaći ovdje.

Sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN broj 46/22), Zračna luka Dubrovnik d.o.o. donijela je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe koji možete pronaći ovdje.

Povjerljiva osoba za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti je gđa Marija Dželalija-Drobac, e-mail: povjerljiva.osoba@airport-dubrovnik.hr.

Preuzmite dokumente:

Obrazac prijave nepravilnosti