Preskoči na sadržaj Preskoči do navigacije
accessibility_new
title title title
Veličina fonta
pattern Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
invert_colors Kontrast visibility_off Invert shield Crno/bijelo
Putnici Poslovni

Kontakti

Koordinator prometa

Tel.: +385 20 773 300
Faks: +385 20 773 326
Mob.: +385 98 983 5980
Sita: DBVAPXH
e-mail: Stationmanager@airport-dubrovnik.hr

Dispečer prometa

Tel.: +385 20 773 221
Faks: +385 20 773 921
Sita: DBVAPXH
e-mail: operations@airport-dubrovnik.hr

Oglašavanje

Tel.: +385 20 773 285
e-mail: marketing@airport-dubrovnik.hr

Koordinator rasporeda letova

Tel.: +385 20 773 235
Faks: +385 20 773 236
Sita: DBVAPXH
e-mail: Marija.Silje@airport-dubrovnik.hr
e-mail: Maro.Luksic@airport-dubrovnik.hr
e-mail: operations@airport-dubrovnik.hr
Napomena: Zračna luka Ruđer Bošković (LDDU/DBV) je regulirana zračna luka (Level 2) tijekom ljetnog rasporeda letenja u razdoblju od 00:01 - 24:00 h za sav redovni promet, charter letove te letove općeg i poslovnog zrakoplovstva. Sva komunikacija i najave letova moraju biti u standardnom IATA SSIM Poglavlje 6. formatu (SMA/SCR).

Referent prodaje aerodromskih usluga

Tel.: +385 20 773 233
Faks: +385 20 773 236
Sita: DBVAPXH
e-mail: Maria.Bokarica@airport-dubrovnik.hr

Vip i posebne usluge

Tel.: +385 20 773 270
Faks: +385 20 773 322
e-mail: Antonela.Deranja@airport-dubrovnik.hr
Napomena: Izvan radnog vremena (07:00 - 15:00) u kopiji Koordinator prometa.

Terminal općeg zrakoplovstva

Tel.: +385 20 773 301
Mob: +385 98 413 409
e-mail: generalaviation@airport-dubrovnik.hr
SITA: DBVAPXH
Radno vrijeme: 06:00 – 22:00

Robna služba

Tel.: +385 20 773 374
Sita: DBVFFXH
e-mail: Cargo@airport-dubrovnik.hr