Preskoči na sadržaj Preskoči do navigacije
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo
Putnici Poslovni

Organizacijska struktura

Unutarnje ustrojstvo

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zračne luke Dubrovnik od dana 31. listopada 2016 godine uređena je organizacijska struktura Zračne luke Dubrovnik d.o.o., nazivi sektora, organizacijskih jedinica unutar svakog sektora te nazivi svih radnih mjesta. Organizacijsku shemu možete preuzeti na dnu stranice.

Uprava i vlasništvo

Zračna luka Dubrovnik je društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu. Društvo je dana 23. studenog 1998. godine odlukom IT-98/2198-3 MBS:060145601 upisalo usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital društva iznosi 547.050.000,00 kuna. Društveni ugovor Zračne luke Dubrovnik d.o.o i Poslovnik o radu Nadzornog odbora možete preuzeti na dnu stranice.

Uprava društva:
Glavni direktor: Viktor Šober

Nadzorni odbor:
1. Mario Curić, predsjednik Nadzornog odbora
2. Žaklina Marević, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
3. Irena Gerovac Zrnić, član
4. Ivo Miletić, član
5. Ivana Vićan, član
6. Luka Klaić, član

Revizijski odbor:

1. Mato Begović, predsjednik Revizijskog odbora
2. Mario Curić, zamjenik predsjednika Revizijskog odbora
3. Žaklina Marević, član