Preskoči na sadržaj Preskoči do navigacije
accessibility_new
title title title
Veličina fonta
pattern Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
invert_colors Kontrast visibility_off Invert shield Crno/bijelo
Putnici Poslovni

Organizacijska struktura

Unutarnje ustrojstvo

Pravilnikom o opisima poslova i radnih zadataka Zračne luke Dubrovnik od dana 27. studenog 2023. godine definirani su nazivi sektora, organizacijske jedinice unutar svakog sektora te nazivi svih radnih mjesta u Zračnoj luci Dubrovnik d.o.o.

Organizacijsku shemu možete preuzeti na dnu stranice.

Uprava i vlasništvo

Zračna luka Dubrovnik je društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu. Društvo je dana 23. studenog 1998. godine odlukom IT-98/2198-3 MBS:060145601 upisalo usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital društva iznosi 547.050.000,00 kuna. Društveni ugovor Zračne luke Dubrovnik d.o.o i Poslovnik o radu Nadzornog odbora možete preuzeti na dnu stranice.

Uprava društva:
Glavni direktor: Viktor Šober

Nadzorni odbor:
1. Mario Curić, predsjednik Nadzornog odbora
2. Žaklina Marević, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
3. Irena Gerovac Zrnić, član
4. Ivo Miletić, član
5. Ivana Vićan, član
6. Luka Klaić, član

Revizijski odbor:

1. Mato Begović, predsjednik Revizijskog odbora
2. Mario Curić, zamjenik predsjednika Revizijskog odbora
3. Žaklina Marević, član