Preskoči na sadržaj Preskoči do navigacije
accessibility_new
title title title
Veličina fonta
pattern Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
invert_colors Kontrast visibility_off Invert shield Crno/bijelo
Putnici Poslovni

Projekt razvoja Zračne luke Dubrovnik

Projekt razvoja Zračne luke Dubrovnik

Zračna luka Dubrovnik nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskoj. Ta je županija u geopolitičkom smislu izolirana od ostatka Hrvatske i Europske Unije zbog uskog kopnenog pojasa i granice s Bosnom i Hercegovinom. Stoga Zračna luka Dubrovnik ima ključnu ulogu u osiguranju pristupačnosti županije turistima, posebno uzimajući u obzir da više od 65% turista dolazi zračnim putem.

Zračna luka u sadašnjem stanju ne može prihvatiti predviđeno povećanje prometa jer su njezini kapaciteti već na granici iskorištenosti. Stalno prekomjerno opterećenje raznih podsustava u zračnoj luci s vremenom bi dovelo do narušavanja njezine funkcionalnosti.

Stoga je projekt razvoja Zračne luke Dubrovnik prepoznat kao jedan od ključnih projekata ulaganja u infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Osim toga, navedeni projekt u skladu je s hrvatskom Strategijom prometnog razvoja za razdoblje 2014. do 2020. i Operativnim programom za promet za 2013. Realizacija ovoga projekta u skladu je i s proklamiranim ciljevima Deklaracije o prometnoj izoliranosti Dubrovačko-neretvanske županije, te s planom Europa 2020. i Bijelom knjigom EU-a.

Opći ciljevi projekta uključuju:

 • poboljšanje povezanosti županije s ostatkom Hrvatske i EU i pripreme za Schengen,
 • omogućivanje nesmetane slobode kretanja ljudi i roba te podizanje kvalitete života u regiji,
 • smanjenje nezaposlenosti, poticanje regionalnog razvoja te investicijskih aktivnosti,
 • rješavanje problema prometne zagušenosti zgrade Terminala te usklađivanje smeđunarodnim standardima zračnog prometa

Projekt obuhvaća:

 • rekonstrukciju uzletno-sletne staze, staza za vožnju i stajanki
 • rekonstrukciju i dogradnju putničke zgrade Terminala
 • izgradnju objekata za gospodarenje otpadom te unaprjeđenje mjera zaštite okoliša
 • izgradnju kanalizacijskog sustava i izmještanje postrojenja za ospkrbu avio gorivom,
 • izgradnju administrativnih i ostalih objekata

Kontakt osoba za više informacija:

Paula Krmek, Direktor zajedničkih poslova
Adresa: Dobrota 24, 20213 Čilipi
Faks: + 385 20 771 465
Tel.: +385 20 773 361
E-pošta: paula.krmek@airport-dubrovnik.hr

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
http://strukturnifondovi.hr/

OPERATIVNI PROGRAM PROMET
http://www.promet-eufondovi.hr/operativni-program-promet-2007-2013

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020

Rekonstrukcija i dogradnja ZLD (OPP 2007. - 2013.)

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture potpisali su 22. svibnja 2015. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1.537.509.800,00 kuna, od čega su 1.114.694.605,00 kuna bespovratna sredstva Europske unije.

Iz dodjeljenih sredstva financirati će se usluge upravljanja projektom, nadzora, kupovine zemljišta, nabava opreme, rekonstrukcija uzletno-sletne staze, staza za vožnju,stajanki, putničke zgrade terminala, objekata za gospodarenjem otpadom, administrativnih objekata te ostalih objekata.

Financiranje je predviđeno putem Europskog fonda za regionalni razvoj i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2014. do 11. travnja 2019.

Rekonstrukcija i dogradnja ZLD (OPKK 2014. - 2020.)

Dana 04. travnja 2017. Zračna luka Dubrovnik potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nastavak financiranja projekta „Razvoj zračne luke Dubrovnik-Faza II“. Ugovor je potpisan sa Ministarstvom mora prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Ukupna vrijednost druge faze projekta iznosi 1,54 milijarde kuna, od čega su ukupno prihvatljivi troškovi 1,16 milijardi kuna, a bespovratna sredstva 858,56 milijuna kuna. Navedena faza projekta biti će realizirana putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Druga faza projekta uključuje:

 • rekonstrukciju i privođenje konačnoj namjeni pristanišne zgrade ABC zračne luke
 • građenje infrastrukture i suprastrukture zračne luke
 • financiranje nadzora tijekom procesa izgradnje
 • financiranje upravljanja projektom i administracija
 • dobavu i ugradnju automatiziranog sustava za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage,
 • nabavu aviomostova
 • nabavu vozila za spašavanje i gašenje

Provedbom navedenog projekta će se omogućiti veći broj dolaska putnika, te će se promet Zračne luke Dubrovnik povećati na preko dva milijuna putnika, a osim bolje prometne povezanosti, utjecati će se na rast gospodarstva, daljnji razvoj turizma, poboljšanje i modernizaciju infrastrukture, kao i na povećanje zaposlenosti.

Nabava aviomostova

 

Dobava i ugradnja automatiziranog sustava za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage

 

Rekonstrukcija i privođenje konačnoj namjeni pristanišne zgrade ABC

 

Nabava vozila za spašavanje i gašenje

 

Građenje infrastrukture i suprastrukture zračne luke

 

Tehnička dokumentacija, promidžba i vidljivost

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture potpisali su 05.studenog 2014. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te 03. prosinca 2015. prateći Dodatak istog ukupne vrijednosti 38.300.000,00 kuna, od čega 32.555.000,00 kuna predstavljaju bespovratna sredstva koja potječu iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Navedeni ugovor odnosi se na izradu tehničke dokumentacije, te usluge osiguravanja vidljivosti, promidžbe projekta i vođenja kontrole svih aktivnosti potrebnih za pravodobnu izradu projektne dokumentacije.

Razdoblje provedbe ugovora je od 01. studenog 2014. do 30. rujna 2016.

Izrada tehničke dokumentacije i dokumentacije dostatne za postupak javne nabave i ugovaranje radova, se vrši u skladu s obvezama Zračne luke Dubrovnik prema Ministarstvu pomorstva, prometa, i infrastrukture sukladno Općim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu programa za razdoblje 2007. – 2013. Tijekom izrade tehničke dokumentacije vrši se usklađivanje i koordinacija sa svim nadležnim tijelima te javnim i privatnim pravnim osobama koje mogu utjecati na bilo koji aspekt realizacije projekta.Tehnička dokumentacija obuhvaća svu dokumentaciju potrebnu za ishođenje upravnih akata za namjeravani zahvat u prostoru, upravnih akata za građenje te izvođenje radova. Dosad je prema ugovoru Izrada tehničke dokumentacije za projekt „Zračna luka Dubrovnik Razvoj“ izrađena i predana sljedeća dokumentacija:

 • Idejni projekt dostatan za ishođenje upravnog akta za namjeravani zahvat u prostoru „Rekonstrukcija građevina unutar ZLD – Zračna luka Dubrovnik Razvoj“– kolovoz 2015.
 • Ishođenje uvjeta i suglasnosti od nadležnih tijela potrebnih za ishođenje upravnih akata za namjeravani zahvat u prostoru; pravomoćna lokacijska dozvola – svibanj 2014.; Izmjena i dopuna lokacijske dozvole – svibanj 2016.

„Izrada tehničke dokumentacije“ sastoji se od 37 projekata koji su za potrebe provođenja postupaka javne nabave i ugovaranja radova svrstani u radne pakete radi lakšeg provođenja postupaka javne nabave.