Putnici Poslovni
Operator Br.Leta
Prema
Preko
Planirano
Stvarno
Napomena
 
Petak, 22.01.2021.
Br.Leta
OU661
OS8402
TK8043
ZAGREB
Planirano 06:25
Stvarno 06:25
Napomena
Br.Leta
OU665
OS8406
ZAGREB
Planirano 16:30
Stvarno 16:30
Napomena
Subota, 23.01.2021.
Br.Leta
OU661
OS8402
TK8043
ZAGREB
Planirano 06:40
Stvarno 06:40
Napomena
Br.Leta
OU665
OS8406
TK8035
ZAGREB
Planirano 16:30
Stvarno 16:30
Napomena
Nedjelja, 24.01.2021.
Br.Leta
OU661
OS8402
ZAGREB
Planirano 06:40
Stvarno 06:40
Napomena
Br.Leta OU665
ZAGREB
Planirano 16:30
Stvarno 16:30
Napomena
Ponedjeljak, 25.01.2021.
Br.Leta
OU661
OS8402
TK8043
ZAGREB
Planirano 06:30
Stvarno 06:30
Napomena
Br.Leta
OU665
OS8406
ZAGREB
Planirano 16:30
Stvarno 16:30
Napomena
Operator Br.Leta
Iz
Preko
Planirano
Stvarno
Napomena
 
Petak, 22.01.2021.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:05
Stvarno 22:05
Napomena
Subota, 23.01.2021.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:05
Stvarno 22:05
Napomena
Nedjelja, 24.01.2021.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:05
Stvarno 22:05
Napomena
Ponedjeljak, 25.01.2021.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:05
Stvarno 22:05
Napomena
Pogledajte sve odlaske Pogledajte sve dolaske