Putnici Poslovni
Operator Br.Leta
Prema
Preko
Planirano
Stvarno
Napomena
 
Srijeda, 14.04.2021.
Br.Leta OU665
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Četvrtak, 15.04.2021.
Br.Leta OU661
ZAGREB
Planirano 06:10
Stvarno 06:10
Napomena
Br.Leta
C3822
OU5259
RIJEKA PrekoSPLIT
SPLIT
Planirano 12:40
Stvarno 12:40
Napomena
Br.Leta
OU665
TK8035
ZAGREB
Planirano 16:10
Stvarno 16:10
Napomena
Petak, 16.04.2021.
Br.Leta
OU661
TK8043
ZAGREB
Planirano 06:00
Stvarno 06:00
Napomena
Br.Leta OU669
ZAGREB
Planirano 13:50
Stvarno 13:50
Napomena
Br.Leta
OU665
OS8406
ZAGREB
Planirano 16:00
Stvarno 16:00
Napomena
Br.Leta IB3293
MADRID
Planirano 19:40
Stvarno 19:40
Napomena
Operator Br.Leta
Iz
Preko
Planirano
Stvarno
Napomena
 
Srijeda, 14.04.2021.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:20
Stvarno 15:20
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 23:10
Stvarno 23:10
Napomena
Četvrtak, 15.04.2021.
Br.Leta
C3821
OU5258
RIJEKA PrekoSPLIT
SPLIT
Planirano 12:10
Stvarno 12:10
Napomena
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:30
Stvarno 15:30
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 23:00
Stvarno 23:00
Napomena
Petak, 16.04.2021.
Br.Leta OU668
ZAGREB
Planirano 13:15
Stvarno 13:15
Napomena
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:20
Stvarno 15:20
Napomena
Br.Leta IB3292
MADRID
Planirano 18:50
Stvarno 18:50
Napomena
Pogledajte sve odlaske Pogledajte sve dolaske