Putnici Poslovni
Operator Br.Leta
Prema
Preko
Planirano
Stvarno
Napomena
 
Petak, 04.12.2020.
Br.Leta OU661
ZAGREB
Planirano 06:25
Stvarno 06:25
Napomena
Br.Leta OU662
SPLIT
Planirano 15:45
Stvarno 15:45
Napomena
Subota, 05.12.2020.
Br.Leta OU661
ZAGREB
Planirano 06:35
Stvarno 06:35
Napomena
Br.Leta OU669
ZAGREB
Planirano 13:10
Stvarno 13:10
Napomena
Br.Leta OU665
ZAGREB
Planirano 17:25
Stvarno 17:25
Napomena
Nedjelja, 06.12.2020.
Br.Leta OU661
ZAGREB
Planirano 06:35
Stvarno 06:35
Napomena
Br.Leta OU669
ZAGREB
Planirano 12:30
Stvarno 12:30
Napomena
Br.Leta OU665
ZAGREB
Planirano 16:25
Stvarno 16:25
Napomena
Operator Br.Leta
Iz
Preko
Planirano
Stvarno
Napomena
 
Petak, 04.12.2020.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:15
Stvarno 15:15
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:05
Stvarno 22:05
Napomena
Subota, 05.12.2020.
Br.Leta OU668
ZAGREB
Planirano 12:40
Stvarno 12:40
Napomena
Br.Leta OU654
ZAGREB PrekoSPLIT
SPLIT
Planirano 16:55
Stvarno 16:55
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:05
Stvarno 22:05
Napomena
Nedjelja, 06.12.2020.
Br.Leta OU668
ZAGREB
Planirano 11:55
Stvarno 11:55
Napomena
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Br.Leta OU660
ZAGREB
Planirano 19:10
Stvarno 19:10
Napomena
Pogledajte sve odlaske Pogledajte sve dolaske