Putnici Poslovni
Operator Br.Leta
Prema
Preko
Planirano
Stvarno
Napomena
 
Srijeda, 03.03.2021.
Br.Leta
OU665
OS8406
TK8035
ZAGREB
Planirano 16:30
Stvarno 16:30
Napomena
Četvrtak, 04.03.2021.
Br.Leta
OU661
OS8402
TK8043
ZAGREB
Planirano 06:30
Stvarno 06:30
Napomena
Br.Leta
C3822
OU5259
RIJEKA PrekoSPLIT
SPLIT
Planirano 13:45
Stvarno 13:45
Napomena
Br.Leta OU665
ZAGREB
Planirano 16:30
Stvarno 16:30
Napomena
Petak, 05.03.2021.
Br.Leta
OU661
OS8402
TK8043
ZAGREB
Planirano 06:30
Stvarno 06:30
Napomena
Br.Leta
OU665
OS8406
ZAGREB
Planirano 16:30
Stvarno 16:30
Napomena
Subota, 06.03.2021.
Br.Leta
OU661
OS8402
TK8043
ZAGREB
Planirano 06:30
Stvarno 06:30
Napomena
Br.Leta
OU665
OS8406
TK8035
ZAGREB
Planirano 16:30
Stvarno 16:30
Napomena
Operator Br.Leta
Iz
Preko
Planirano
Stvarno
Napomena
 
Srijeda, 03.03.2021.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:15
Stvarno 22:15
Napomena
Četvrtak, 04.03.2021.
Br.Leta
C3821
OU5258
RIJEKA PrekoSPLIT
SPLIT
Planirano 13:15
Stvarno 13:15
Napomena
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:15
Stvarno 22:15
Napomena
Petak, 05.03.2021.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:45
Stvarno 15:45
Napomena
Br.Leta OU664
ZAGREB
Planirano 22:15
Stvarno 22:15
Napomena
Subota, 06.03.2021.
Br.Leta OU662
ZAGREB
Planirano 15:55
Stvarno 15:55
Napomena
Pogledajte sve odlaske Pogledajte sve dolaske