Putnici Poslovni

U zračnoj luci

U zračnoj luci nalazi se...

Caffe bar

Caffe bar u domaćem dijelu (domaći odlazak). Caffe bar u međunarodnom dijelu (međunarodni odlazak i međunarodni dolazak).

Duty free

Duty Free prodavaonica u međunarodnom dijelu.

Štand

Štand s novinama i cigaretama u domaćem dijelu.

Mjenjačnica ICE

Mjenjačnica ICE (međunarodni dolazak) 
Tel: 020 773 - 356 
Mjenjačnica ICE (domaći odlazak)
Tel: 020 773 - 266

Atlas - turistička agencija

Atlas - turistička agencija
Tel: 020 773 - 383
www.atlas-croatia.com