Preskoči na sadržaj Preskoči do navigacije
accessibility_new
title title title
Veličina fonta
pattern Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
invert_colors Kontrast visibility_off Invert shield Crno/bijelo
Putnici Poslovni

Opasne robe

Opasne robe koje je zabranjeno prevoziti u putničkoj prtljazi

Iz sigurnosnih razloga sljedeće opasne robe je zabranjeno prevoziti u putničkoj prtljazi:

 • Sredstva za onesposobljavanje kao što su sredstva za omamljivanje, suzavac, itd. koja sadrže nadražujuće supstance i supstance za onesposobljavanje
 • Elektrošokirajuće oružje koje sadrži opasne robe, kao što su eksplozivi, stlačeni plinovi, litijeve baterije
 • Većina torba za spise sa zaštitom, metalne kase, vreće za novac i sl., koje sadrže opasne robe kao što su litijeve baterije ili pirotehnički materijal
 • Uređaji s medicinskim kisikom za osobnu upotrebu koji koriste tekući kisik
 • Eksplozivi, municija, vatromet, baklje i sl.
 • Plinovi (zapaljivi, nezapaljivi/neotrovni i otrovni) kao što su butan, propan, plin za kampiranje i sl.
 • Zapaljive tekućine kao što su aceton, gorivo za upaljače i punjenja za upaljače, upaljač s mješavinom goriva i zraka koji nema zaštitu od nenamjernog aktiviranja, boje, razrjeđivači i sl.
 • Zapaljive krutine i tvari podložne samozapaljenju kao što su „šibice koje se mogu upaliti na bilo kojim podlogama“, predmeti koji su lako zapaljivi i sl.
 • Tvari koje u kontaktu sa vodom tvore zapaljive plinove
 • Oksidirajuće tvari i organski peroksidi kao što su tvari za izbjeljivanje, peroksidi i sl.
 • Otrovne i zarazne tvari kao što su arsen, cijanid, insekticidi, živa, razne bakterije i virusi i sl.
 • Radioaktivni materijal
 • Korozivne tvari kao što su kiseline, lužine, mokre baterije i sl.
 • Ostali predmeti kao što su magnetizirani materijal, tvari neugodnog mirisa, nadražujuča sredstva i sl.

Postoje, međutim, određene iznimke za robe koje služe za osobnu njegu, medicinske potrepštine, sportsku opremu te predmete koji su namijenjeni kao pomoć osobama sa posebnim potrebama. Za informacije o opasnoj robi koja se pod određenim uvjetima smije prevoziti u putničkoj prtljazi molimo obratite se vašem zračnom prijevozniku prije dana određenog za putovanje.