Skip to content Skip to main navigation
accessibility_new
title title title
Font size
pattern Dyslexia font width Letter spacing link Underline links
invert_colors Contrast visibility_off Invert shield Black/white
Passengers Business

Accessibility statement

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Zračna luka Dubrovnik će nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objaviti Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

OPĆENITO

Stranica www.airport-dubrovnik.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložena su znatna sredstva kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za korisnike. Zračna luka Dubrovnik vjeruje kako je prepoznavanje važnosti osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, a s posebnim naglaskom na lakši pristup javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Zračna luka Dubrovnik kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao tijelo javnog sektora, Zračna luka Dubrovnik nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine br. 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.airport-dubrovnik.hr.

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Mrežna stranica www.airport-dubrovnik.hr većim djelom je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Tijekom perioda rujan do prosinac 2020. godine dorađen je dizajn web stranice kako bi bio usklađen s pravilima Pristupačnosti, te kako bi se na njega mogao integrirati alat za upravljenje Pristupačnošću

Uklonjene su sve pogreške na koje je uputio alat za provjeru Pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation, te su dorađene i sve stvari koje su bile preporućene da se implementiraju.

Na portal je implementiran alat za Pristupačnost sa slijedećim funkcijama:

  • veličina slova cjelokupnog sadržaja
  • odabir fonta za osobe koje pate od disleksije
  • povećanje razmaka između slova
  • označavanje poveznica (podcrtavanjem)
  • povećavanjem kontrasta cijele stranice
  • prikaz stranice u invertnom modu
  • prikaz stranice bezbojno (crno/bijelo)

Također s tog alata moguće je doći do mape weba, do dokumenta s informacijama o pristupačnosti, te do forme za prijavu problema s Pristupačnosti.


NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida: pojedine PDF datoteke sadržane u objavama na mrežnoj stranici Zračne luke Dubrovnik nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Neki objavljeni dokumenti stoga nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana
  • video zapisi nemaju podnaslove
  • dio sadržaja same web stranice nije u potpunosti pristupačan radi stilova koji su korišteni u ublikovanju sadržaja ili radi toga što je dio sadržaja prikazan u slikama.

Zračna luka Dubrovnik će provesti nužne korake za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice kako bi maksimalno podigli razinu pristupačnosti, a sve u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život. Dio službenika Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove, odnosno Referade za odnose s javnošću i informatičke poslove osposobljen je za vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti pohađanjem jednodnevne radionice namijenjene službenicima zaduženima za administraciju internetskih stranica u tijelima javnog sektora odnosno obveznicima primjene Zakona, u organizaciji Državne škola za javnu upravu.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 15. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog
sektora te metode testiranja pristupačnosti putem WAVE Web Accessibility Evaluation i putem Obrasca za samoprocjenu koje je ustupila Državna škola za javnu upravu.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 14. prosinca 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti putem WAVE Web Accessibility Evaluation provedene od strane kreatora web portala IDEA studio.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT


Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.airport-dubrovnik.hr korisnici mogu uputiti:


INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.