Putnici Poslovni

Početak domaćeg zračnog prometa

16.06.2020

U ponedjeljak, 11.05.2020, ponovno se uspostavlja domaći zračni promet na relaciji Zagreb - Dubrovnik - Zagreb.

Croatia Airlines će operirati dva leta dnevno. Planirano vrijeme dolaska jutarnjeg leta OU662/OU663 je u 09:05 h dok je odlazak za Zagreb u 09:50 h. Vrijeme dolaska večernjeg leta OU664/OU665 je u 21:25 h dok je odlazak u 22:10 h. Za kupnju karta i više informacija molimo Vas da kontaktirate Croatia Airlines na:
https://www.croatiaairlines.com/hr

16.06.2020

Početak domaćeg zračnog prometa

U ponedjeljak, 11.05.2020, ponovno se uspostavlja domaći zračni promet na relaciji Zagreb - Dubrovnik - Zagreb.

Croatia Airlines će operirati dva leta dnevno. Planirano vrijeme dolaska jutarnjeg leta OU662/OU663 je u 09:05 h dok je odlazak za Zagreb u 09:50 h. Vrijeme dolaska večernjeg leta OU664/OU665 je u 21:25 h dok je odlazak u 22:10 h. Za kupnju karta i više informacija molimo Vas da kontaktirate Croatia Airlines na:
https://www.croatiaairlines.com/hr