Preskoči na sadržaj Preskoči do navigacije
accessibility_new
title title title
Veličina fonta
pattern Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
invert_colors Kontrast visibility_off Invert shield Crno/bijelo
Putnici Poslovni

Natječaj za donacije za sport, kulturu, obrazovanje, zaštitu okoliša i aktivnosti udruga proizišlih iz domovinskog rata

18.03.2019

Temeljem Pravilnika o sponzorstvima i donacijama Zračne luke Dubrovnik, a sukladno odredbama Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje u tekstu: Uredba) Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi, OIB: 63145279942, dana 18.03.2019. raspisuje Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2019. za programska područja kulture, sporta, obrazovanja, zaštite okoliša te aktivnosti udruga koje su proizišle iz domovinskog rata za programe/projekte, koji se (barem većinski) provode na području Dubrovačko-neretvanske županije

Ukupna vrijednost Natječaja

 • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 500.000,00 kuna
 • Financijska sredstva donirat će se za najviše 35 projekata
 • Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 5.000,00 kuna, a najviše 30.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos
 • Zračna luka Dubrovnik d.o.o. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici Zračne luke Dubrovnik

Način prijave i rokovi

 • Prijavitelji se na Natječaj prijavljuju na zadanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na web stranici Zračne luke (na dnu ove web stranice)
 • Obrazac za prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu
 • Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
 • Rok prijave na Natječaj – od 18.03.2019- 23.04.2019. godine
 • Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 15:00 sati
 • Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici Zračne luke Dubrovnik – 01.07.2019.
 • mail prijave nasloviti s "Prijava na natječaj za donacije objavljen 18.03.2019."

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

 • Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje
 • Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail nikolina.dzamonja@airport-dubrovnik.hr
 • Zračna luka Dubrovnik će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

Važno

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese nikolina.dzamonja@airport-dubrovnik.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Obrascu za prijavu.

 

18.03.2019

Natječaj za donacije za sport, kulturu, obrazovanje, zaštitu okoliša i aktivnosti udruga proizišlih iz domovinskog rata

Temeljem Pravilnika o sponzorstvima i donacijama Zračne luke Dubrovnik, a sukladno odredbama Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje u tekstu: Uredba) Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, 20213 Čilipi, OIB: 63145279942, dana 18.03.2019. raspisuje Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2019. za programska područja kulture, sporta, obrazovanja, zaštite okoliša te aktivnosti udruga koje su proizišle iz domovinskog rata za programe/projekte, koji se (barem većinski) provode na području Dubrovačko-neretvanske županije

Ukupna vrijednost Natječaja

 • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 500.000,00 kuna
 • Financijska sredstva donirat će se za najviše 35 projekata
 • Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 5.000,00 kuna, a najviše 30.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos
 • Zračna luka Dubrovnik d.o.o. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici Zračne luke Dubrovnik

Način prijave i rokovi

 • Prijavitelji se na Natječaj prijavljuju na zadanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na web stranici Zračne luke (na dnu ove web stranice)
 • Obrazac za prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu
 • Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
 • Rok prijave na Natječaj – od 18.03.2019- 23.04.2019. godine
 • Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 15:00 sati
 • Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici Zračne luke Dubrovnik – 01.07.2019.
 • mail prijave nasloviti s "Prijava na natječaj za donacije objavljen 18.03.2019."

Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

 • Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje
 • Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail nikolina.dzamonja@airport-dubrovnik.hr
 • Zračna luka Dubrovnik će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

Važno

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese nikolina.dzamonja@airport-dubrovnik.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Obrascu za prijavu.