Br.leta
Operator
Iz
Preko
Planirano
Očekivano
Stvarno
Napomena
  Wednesday, 01.04.2020
OU664
CTN
ZAGREB
23:00
23:00
OTKAZAN
  Thursday, 02.04.2020
TK0437
THY
ISTANBUL
07:50
07:50
OTKAZAN
OU5355
THY
ISTANBUL
07:50
07:50
OTKAZAN
EJU7991
EJU
AMSTERDAM
09:50
09:50
OTKAZAN
LS961
EXS
MANCHESTER
11:10
11:10
OTKAZAN
BA2678
BAW
LONDON LGW
11:35
11:35
OTKAZAN
LS1431
EXS
LONDON STN
11:45
11:45
OTKAZAN
FHM8169
FHM
FRANKFURT
12:05
12:05
OTKAZAN
OU419
CTN
FRANKFURT
12:15
12:15
OTKAZAN
OU668
CTN
ZAGREB
13:05
13:05
OTKAZAN
OE222
LDM
VIENNA
13:55
13:55
OTKAZAN
OS731
AUA
VIENNA
14:15
14:15
OTKAZAN
OU5507
AUA
VIENNA
14:15
14:15
OTKAZAN
OU477
CTN
PARIS - CDG
14:20
14:20
OTKAZAN