• bg1
  • bg2
  • bg3
  • bg4

Tehnički podaci

 Osnovni podaciapt
Dubrovnik Airport Ltd.
Čilipi - Konavle
20213 Čilipi
Croatia

Telefax: +385 20773322 Switchboard: +385 20 773 333 AFTN address: LDDUYDYX
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Director: +385 20 773 222 ARO+METEO:+385 20 773 203
IATA identification code: DBV Information: +385 20 773 100 ICAO Airport classification: 4E
SITA adress: DBVAPXH Commercial: +385 20 773 233
Račun: 2407000-1100007158, OTP BANKA d.d. Zadar    

 


 

Položaj zračne luke

polozaj


 

Radno vrijeme

rv1   rv3   rv2
Referentno radno vrijeme
Ljetno računanje vremena:
0400-2100 UTC
Zimsko računanje vremena:
0500-2100 UTC
  Radno vrijeme zračne luke
Od 4,00 do 21,00 UTC
Na zahtjev 24 sata uz
suglasnost operatera
  Služba granične policije i
carinska služba

Radno vrijeme u skladu s radnim
vremenom zračne luke

 


 

Održavanje i zaštita

Opskrba gorivom Medicinska služba Čišćenje
poletno-sletne staze
Protupožarna zaštita
ina
amb
odrzavanje
vatrog

 

INA Avioservis, Zagreb
tel: +385 20 773 329
telefaks: +385 20 773 252

Vrste goriva: JET A-1,AB100LL
Naèin plaæanja karnet, kreditna kartica ili gotovina
Oprema:
1 aviocisterna od 60 000 l JET A-1
1 aviocisterna od 40 000 l JET A-1
1 aviocisterna od 30 000 l JET A-1
1 aviocisterna od 20 000 l JET A-1
1 aviocisterna od 2 200 l AB 100LL

Služba hitne pomoći u zračnoj luci
Tel: +385 20 773 215
1 Sweeper Truck STEYR FRIMOKAR

2 ralice za čišćenje snijega II vatrogasna kategorija

1 ROSENBAUER, 9000 l vode, 1000 l pjenila, pumpa 600 l/min

1 ZIEGLER, 9100 l vode, 1100 l pjenila, pumpa 6000 l/min

1 FORD Tehničko vozilo

1 ROSENBAUER SIMBA, 11600 l vode, 1200 l pjenila, 200 kg praha, pumpa 7000 l/min
 

Robna skladišta

cargoZa domaći i međunarodni prijevoz roba

Površina skladišta: 3120 m2

Registracija tereta
Tel: +385 20 77 33 74
Tel./Fax. +385 20 77 33 75

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
SITA: DBVFFXH

Uskladištenje tereta
Tel: +385 20 77 33 58
Tel./Fax. +385 20 77 33 75
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Špediterske usluge
Tel: +385 20 77 33 58
Tel./Fax. +385 20 77 33 75
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

Uprava i vlasništvo

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. upisana je u sudski registar u ožujku 1994 godine sa sjedištem u Čilipima. Društvo je dana 23. studenog 1998. godine odlukom IT-98/2198-3 MBS:060145601 upisalo usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Temeljni kapital društva iznosi 467.050.000,00 kuna.

UPRAVA:

  Glavni direktor
frano luetic
Frano Luetić
       
Direktori sektora:          
  Direktor trgovine
roko tolic
Roko Tolić
   Direktor sektora financija i računovodstva
ane brautovic-deranja
Ane Brautović - Deranja
  Direktor sektora prometa
miho_miljanic
Miho Miljanić
           
      Direktor sektora tehnike i inženjeringa
tomislav_macan
Tomislav Macan
  Direktor sektora općih poslova
paula krmek
Paula Krmek
           
Nadzorni odbor:          
  1. Mario Curić, predsjednik
2. Ivica Martić, zamjenik predsjednika
3. Romana Palčić, član
4. Vilma Kosović, član
5. Ivana Šušnjić, član
6. Luka Klaić, član
       
   
Revizorski odbor:  
 

1. Mato Begović, predsjednik
2. Ivica Martić, zamjenik predsjednika

  Poslovnik o radu Nadzornog odbora        
 
01.01.2017. godine u Zračnoj luci Dubrovnik je bilo ukupno 360 radnika
.

 

 

 

 

 

 

  


 Staze i platforme


pss

POLETNO SLETNA STAZA (PSS)

pss2 Dužina: 3300 m
Širina: 45 m
Smjer: 118/298 (12/30)

Izrađena od asfalta i betona
u zonama dodira nosivost: LCN 90
RULNA STAZA

 Rulne staze Širina LCD    rulnastaza1
 A  22.5m  80  
 B  27m  80  
 C  27m  90  
 D  27m  90  
 E  27m  90  
 I  22.5m  90  
 W  22.5m  80  
Rulna staza W dužine 1200 m širine 22,5 m + (2x13 m ramena)
   
NAVIGACIJA I FREKVENCIJE

toranjUređaji za navigaciju
Radio far:
KLP 318 kHz CV 397 kHz GR 414 kHz
VOR/DME/DBK:
115,400 Mhz/CH 101X
ILS: IDU 110,1 MHz

Frekvencije

Toranj: KLP 318 kHz
APP: CV 397 kHz
EMG: GR 414 kHz
Frekvencije prihvata i otpreme: 131,75 MHz
NAPAJANJE I OSVJETLJENJE

osvjetljenje Sustav osvjetljenja
Prilaz 12: CALVERT bijela optika HI
Svjetla na poletno sletnoj stazi
Svjetla na spojnicama
Svjetla za precizni prilaz 12: PAPI
Pričuvno napajanje: vrijeme uključivanja
max 10 sec