• bg1
  • bg2
  • bg3
  • bg4

Statistika

Mjesečni tijek putnika

 

Year
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
2013 18879 17154 31181 77910 177763 223809 277080 293983 233276 131853 22102 17639 1522629
2014 15950 14423 21963 87774 181898 234887 303993 317184 234395 135257 21385 15362 1584471
2015 15743 13737 24142 90646 198168 245063 328400 335585 254454 148615 20964 18417 1693934
2016 15666 22615 41664 94632 213321 288809 383032 378473 305900 202703 24284 22144 1993243


stat122016


Statistika 1962-2015

pdfSTATISTIKA 1962-2015Statistika 2014/2015


pdfPODACI PROMETA 2014/2015Top 13 avioprijevoznika

top13avioprijevoznika
top13graf


Top 13 avioprijevoznika po broju operacija

top13brop
top13bropgraf


Broj putnika po državama

tablpassbycount
graf passbycount


Broj putnika po destinacijama

desttabli
destinacijegraf


Tip zrakoplova (po broju operacija) 2015

tipzra
tipzrgraf

20.406