Flight
Operator
To
Via
Scheduled
Estimated
Actual
Remark
  Tuesday, 12.12.2017
OU661
OU661
CTN
ZAGREB
06:40
06:41
TAKE OFF
OU661
OS8402
CTN
ZAGREB
06:40
06:41
TAKE OFF
OU661
TK8043
CTN
ZAGREB
06:40
06:41
TAKE OFF
OU418
OU418
CTN
FRANKFURT
07:30
07:25
TAKE OFF
OU418
UA7255
CTN
FRANKFURT
07:30
07:25
TAKE OFF
OU418
LH5991
CTN
FRANKFURT
07:30
07:25
TAKE OFF
OU418
SK9312
CTN
FRANKFURT
07:30
07:25
TAKE OFF
OU418
TP6876
CTN
FRANKFURT
07:30
07:25
TAKE OFF
OU418
SQ2414
CTN
FRANKFURT
07:30
07:25
TAKE OFF
OU418
LO4291
CTN
FRANKFURT
07:30
07:25
TAKE OFF
OU669
OU669
CTN
ZAGREB
13:05
13:05
TAKE OFF
OU669
OS8404
CTN
ZAGREB
13:05
13:05
TAKE OFF
OU669
LH5973
CTN
ZAGREB
13:05
13:05
TAKE OFF
C3822
C3822
TDR
RIJEKA
SPLIT
13:55
13:46
TAKE OFF
C3822
OU5259
TDR
RIJEKA
SPLIT
13:55
13:46
TAKE OFF
OU665
OU665
CTN
ZAGREB
16:25
16:28
TAKE OFF
OU665
OS8406
CTN
ZAGREB
16:25
16:28
TAKE OFF
OU665
TK8035
CTN
ZAGREB
16:25
16:28
TAKE OFF
  Wednesday, 13.12.2017
OU661
OU661
CTN
ZAGREB
06:40
06:40
OU661
OS8402
CTN
ZAGREB
06:40
06:40
TK0438
TK0438
THY
ISTANBUL
08:55
08:55
CANCELLED
OU669
OU669
CTN
ZAGREB
13:20
13:20
OU669
OS8404
CTN
ZAGREB
13:20
13:20
OU665
OU665
CTN
ZAGREB
16:25
16:25
  Thursday, 14.12.2017
OU661
OU661
CTN
ZAGREB
06:40
06:40
OU661
OS8402
CTN
ZAGREB
06:40
06:40
OU661
TK8043
CTN
ZAGREB
06:40
06:40
OU418
OU418
CTN
FRANKFURT
07:30
07:30
OU418
UA7255
CTN
FRANKFURT
07:30
07:30
OU418
LH5991
CTN
FRANKFURT
07:30
07:30
OU418
SK9312
CTN
FRANKFURT
07:30
07:30
OU418
TP6876
CTN
FRANKFURT
07:30
07:30
OU418
SQ2414
CTN
FRANKFURT
07:30
07:30
OU418
LO4291
CTN
FRANKFURT
07:30
07:30
OU669
OU669
CTN
ZAGREB
13:05
13:05
OU669
OS8404
CTN
ZAGREB
13:05
13:05
C3822
C3822
TDR
RIJEKA
SPLIT
13:55
13:55
C3822
OU5259
TDR
RIJEKA
SPLIT
13:55
13:55
OU665
OU665
CTN
ZAGREB
16:25
16:25
OU665
OS8406
CTN
ZAGREB
16:25
16:25
OU665
TK8035
CTN
ZAGREB
16:25
16:25
TK0440
TK0440
THY
ISTANBUL
19:15
19:15
TK0440
OU5354
THY
ISTANBUL
19:15
19:15